Latin words starting with: E

A-Z Listing

 1. e prep
 2. eadem prep
 3. eadem prep
 4. eadem prep
 5. eadem adv
 6. eatenus adv
 7. ebenum, ebeni n
 8. ebenus, ebeni n
 9. ebibo, ebibere, ebibi, ebibitus v
 10. ebiscum, ebisci n
 11. eblandior, eblandiri, eblanditus v
 12. Eboracum, Eboraci n
 13. eborarius, eboraria, eborarium adj
 14. eborarius, eborarii n
 15. eboratus, eborata, eboratum adj
 16. eboreus, eborea, eboreum adj
 17. ebriacus, ebriaca, ebriacum adj
 18. ebrietas, ebrietatis n
 19. ebriolus, ebriola, ebriolum adj
 20. ebriosus, ebriosa, ebriosum adj
 21. ebrius, ebria, ebrium adj
 22. ebullio, ebullire, ebullivi, ebullitus v
 23. ebullio, ebullire, ebullivi, ebullitus v
 24. ebullo, ebullare, ebullavi, ebullatus v
 25. ebullo, ebullare, ebullavi, ebullatus v
 26. ebulum, ebuli n
 27. ebulus, ebuli n
 28. ebur, eboris n
 29. eburarius, eburaria, eburarium adj
 30. eburarius, eburarii n
 31. eburatus, eburata, eburatum adj
 32. ebureus, eburea, ebureum adj
 33. eburneolus, eburneola, eburneolum adj
 34. eburneus, eburnea, eburneum adj
 35. eburnus, eburna, eburnum adj
 36. Eburones, Eburonis n
 37. ec n
 38. ec n
 39. ec n
 40. ecastor interj
 41. ecbasis, ecbasis n
 42. ecca interj
 43. eccam interj
 44. eccas interj
 45. ecce interj
 46. eccere interj
 47. eccillam interj
 48. eccille, eccilla, eccillud interj
 49. eccillud interj
 50. eccillum interj
 51. eccistam interj
 52. ecclesia, ecclesiae n
 53. ecclesialis, ecclesialis, ecclesiale adj
 54. Ecclesiastes, Ecclesiastis n
 55. ecclesiasticum, ecclesiastici n
 56. ecclesiasticus, ecclesiastica, ecclesiasticum adj
 57. ecclesiasticus, ecclesiastici n
 58. ecclesiola, ecclesiolae n
 59. Eccli., abb. n
 60. eccum interj
 61. ecdicus, ecdici n
 62. ecfatum, ecfati n
 63. ecfatus, ecfata, ecfatum adj
 64. ecfatus, ecfatus n
 65. ecfio, ecferi, ecfactus v
 66. ecflictim adv
 67. ecfloresco, ecflorescere, ecflorui, - v
 68. ecfloro, ecflorere, ecflorui, - v
 69. ecfo, ecfare, ecfavi, ecfatus v
 70. ecfor, ecfari, ecfatus v
 71. ecfugio, ecfugere, ecfugi, ecfugitus v
 72. ecfundo, ecfundere, ecfudi, ecfusus v
 73. ecfundo, ecfundere, ecfudi, ecfusus v
 74. ecfundo, ecfundere, ecfudi, ecfusus v
 75. ecfundo, ecfundere, ecfudi, ecfusus v
 76. echeneis, echeneidis n
 77. echidna, echidnae n
 78. echinus, echini n
 79. echographia, echographiae n
 80. echoos, echi n
 81. eclecticismus, eclecticismi n
 82. eclectismus, eclectismi n
 83. ecligma, ecligmatis n
 84. eclipsis, eclipsis n
 85. ecliptica, eclipticae n
 86. eclipticus, ecliptica, eclipticum adj
 87. ecloga, eclogae n
 88. eclogarius, eclogarii n
 89. ecnephias, ecnephiae n
 90. econtra adv
 91. ecquid adv
 92. ecstasia, ecstasiae n
 93. ecstasis, ecstasis n
 94. ecstaticus, ecstatica, ecstaticum adj
 95. ectenia, ecteniae n
 96. ectheta, ecthetae n
 97. ectypus, ectypa, ectypum adj
 98. eculeus, eculei n
 99. edax, edacis adj
 100. edentulus, edentula, edentulum adj
 101. edepol interj
 102. edibilis, edibilis, edibile adj
 103. edico, edicere, edixi, edictus v
 104. edictalis, edictalis, edictale adj
 105. edictum, edicti n
 106. edisco, ediscere, edidici, - v
 107. edissero, edisserere, edisserui, edissertus v
 108. edisserto, edissertare, edissertavi, edissertatus v
 109. editicius, editicia, editicium adj
 110. editio, editionis n
 111. editor, editoris n
 112. editor, editoris n
 113. editus, edita adj
 114. edius, edia, edium adj
 115. edo, edare, edidi, editus v
 116. edo, edare, edidi, editus v
 117. edo, edare, edidi, editus v
 118. edo, edare, edidi, editus v
 119. edo, edare, edidi, editus v
 120. edo, edare, edidi, editus v
 121. edo, edare, edidi, editus v
 122. edo, edere, edi, essus v
 123. edo, edere, edi, esus v
 124. edo, esse, -, - v
 125. edoceo, edocere, edocui, edoctus v
 126. edolo, edolare, edolavi, edolatus v
 127. edomo, edomare, edomui, edomitus v
 128. edomo, edomare, edomui, edomitus v
 129. edormio, edormire, edormivi, - v
 130. edormisco, edormiscere, -, - v
 131. educatio, educationis n
 132. educativus, educativa, educativum adj
 133. educator, educatoris n
 134. educatrix, educatricis n
 135. educo, educare, educavi, educatus v
 136. educo, educere, eduxi, eductus v
 137. edulcoro, edulcorare, edulcoravi, edulcoratus v
 138. edulis, edulis, edule adj
 139. edulium, eduli(i) n
 140. edurus, edura, edurum adj
 141. edus, edi n
 142. effarcio, effarcire, -, effartus v
 143. effascinatio, effascinationis n
 144. effatha, undeclined v
 145. effatum, effati n
 146. effatus, effata, effatum adj
 147. effatus, effatus n
 148. effecte, effectius, effectissime adv
 149. effectio, effectionis n
 150. effective adv
 151. effectivus, effectiva, effectivum adj
 152. effector, effectoris n
 153. effectrix, effectricis n
 154. effectus, effectus n
 155. effeminatus, effeminata, effeminatum adj
 156. effemino, effeminare, effeminavi, effeminatus v
 157. efferatus, efferata adj
 158. effercio, effercire, -, effertus v
 159. effero, efferare, efferavi, efferatus v
 160. effero, efferre, extuli, elatus v
 161. effertus, efferta adj
 162. efferus, effera, efferum adj
 163. effervescentia, effervescentiae n
 164. effervesco, effervescere, efferbui, - v
 165. effervo, effervere, -, - v
 166. effetha, undeclined v
 167. effetus, effeta, effetum adj
 168. efficacia, efficaciae n
 169. efficacitas, efficacitatis n
 170. efficaciter, efficacius, efficacissime adv
 171. efficax, efficacis adj
 172. efficiens, (gen.), efficientis adj
 173. efficienter adv
 174. efficientia, efficientiae n
 175. efficio, efficere, effeci, effectus v
 176. effigia, effigiae n
 177. effigies, effigiei n
 178. effigio, effigiare, effigiavi, effigiatus v
 179. effingo, effingere, effinxi, effictus v
 180. effio, efferi, effactus v
 181. efflagitatio, efflagitationis n
 182. efflagito, efflagitare, efflagitavi, efflagitatus v
 183. efflictim adv
 184. effligo, effligere, efflixi, efflictus v
 185. efflo, efflare, efflavi, efflatus v
 186. effloresco, efflorescere, efflorui, - v
 187. effloro, efflorere, efflorui, - v
 188. effluo, effluere, effluxi, - v
 189. effluvium, effluvii n
 190. effluxus, effluxa, effluxum adj
 191. effo, effare, effavi, effatus v
 192. effodio, effodere, effodi, effossus v
 193. effor, effari, effatus v
 194. efformatio, efformationis n
 195. efformo, efformare, efformavi, efformatus v
 196. effractura, effracturae n
 197. effrenatus, effrenata, effrenatum adj
 198. effreno, effrenare, effrenavi, effrenatus v
 199. effrenus, effrena, effrenum adj
 200. effringo, effringere, effregi, effractus v
 201. effrons, (gen.), effrontis adj
 202. effugatio, effugationis n
 203. effugio, effugere, effugi, effugitus v
 204. effugium, effugi(i) n
 205. effugo, effugare, effugavi, effugatus v
 206. effulgeo, effulgere, effulsi, - v
 207. effultus, effulta, effultum adj
 208. effundo, effundere, effudi, effusus v
 209. effundo, effundere, effudi, effusus v
 210. effundo, effundere, effudi, effusus v
 211. effundo, effundere, effudi, effusus v
 212. effuse, effusius, effusissime adv
 213. effusio, effusionis n
 214. effusus, effusa adj
 215. effutio, effutire, effutivi, effutitus v
 216. effuttio, effuttire, effuttivi, effuttitus v
 217. effutuo, effutuere, effutui, effututus v
 218. egelidus, egelida, egelidum adj
 219. egens, (gen.), egentis adj
 220. egenus, egena, egenum adj
 221. egeo, egere, egui, - v
 222. egero, egerere, egessi, egestus v
 223. egestas, egestatis n
 224. egloga, eglogae n
 225. ego, mei n
 226. egoismus, egoismi n
 227. egoista, egoistae n
 228. egoisticus, egoistica, egoisticum adj
 229. egredior, egredi, egressus v
 230. egregie adv
 231. egregius, egregia, egregium adj
 232. egressio, egressionis n
 233. egressus, egressus n
 234. egritudo, egritudinis n
 235. ehem interj
 236. eheu interj
 237. ehoi interj
 238. ei interj
 239. eia interj
 240. eicio, eicere, eici, eictus v
 241. eicio, eicere, ejeci, ejectus v
 242. eiero, eierare, eieravi, eieratus v
 243. eileton, eileti n
 244. einlatus, einlatus n
 245. ejaculor, ejaculari, ejaculatus v
 246. ejectamentum, ejectamenti n
 247. ejectio, ejectionis n
 248. ejecto, ejectare, ejectavi, ejectatus v
 249. ejectus, ejectus n
 250. ejicio, ejicere, ejeci, ejectus v
 251. ejulabundus, ejulabunda, ejulabundum adj
 252. ejulatio, ejulationis n
 253. ejulatus, ejulatus n
 254. ejulo, ejulare, ejulavi, ejulatus v
 255. ejuro, ejurare, eiuravi, eiuratus v
 256. ejusmodi adv
 257. ektheta, ekthetae n
 258. elabor, elabi, elapsus v
 259. elaboratio, elaborationis n
 260. elaboro, elaborare, elaboravi, elaboratus v
 261. elamentabilis, elamentabilis, elamentabile adj
 262. elanguens, (gen.), elanguentis adj
 263. elanguesco, elanguescere, elangui, - v
 264. elapsus, elapsus n
 265. elargio, elargire, -, elargitus v
 266. elasticitas, elasticitatis n
 267. elasticus, elastica, elasticum adj
 268. elata, elatae n
 269. elate, elatius, elatissime adv
 270. elater, elateris n
 271. elaterium, elaterii n
 272. elatio, elationis n
 273. elatus, elata adj
 274. electa, electae n
 275. electarium, electarii n
 276. electio, electionis n
 277. electissimus, electissimi n
 278. electivus, electiva, electivum adj
 279. elector, electoris n
 280. electricitas, electricitatis n
 281. electricus, electrica, electricum adj
 282. electrificatio, electrificationis n
 283. electrificina, electrificinae n
 284. electrifico, electrificare, electrificavi, electrificatus v
 285. electrinus, electrina, electrinum adj
 286. electrisatio, electrisationis n
 287. electriso, electrisare, electrisavi, electrisatus v
 288. electrochemia, electrochemiae n
 289. electrochemicus, electrochemica, electrochemicum adj
 290. electroconvulsio, electroconvulsionis n
 291. electroda, electrodae n
 292. electrodus, electrodi n
 293. electrolysis, electrolysis n
 294. electrolyticus, electrolytica, electrolyticum adj
 295. electrolytum, electrolyti n
 296. electromagneticus, electromagnetica, electromagneticum adj
 297. electromagnetismus, electromagnetismi n
 298. electrometrum, electrometri n
 299. electronica, electronicae n
 300. electronicus, electronica, electronicum adj
 301. electroscopium, electroscopii n
 302. electrostaticus, electrostatica, electrostaticum adj
 303. electrotechnica, electrotechnicae n
 304. electrotechnicus, electrotechnici n
 305. electrotherapia, electrotherapiae n
 306. electrum, electri n
 307. electuarium, electuarii n
 308. electum, electi n
 309. electus, electa, electum adj
 310. eleemosyna, eleemosynae n
 311. elefantus, elefanti n
 312. elegans, (gen.), elegantis adj
 313. eleganter, elegantius, elegantissime adv
 314. elegantia, elegantiae n
 315. elegeia, elegeiae n
 316. elegia, elegiae n
 317. elegus, elegi n
 318. eleison, undeclined v
 319. elelisphacos, elelisphaci n
 320. elementaris, elementaris, elementare adj
 321. elementarius, elementaria, elementarium adj
 322. elementum, elementi n
 323. elementum, elementi n
 324. elemosina, elemosinae n
 325. elemosyna, elemosynae n
 326. elenchus, elenchi n
 327. elephans, elephantis n
 328. elephantus, elephanti n
 329. elephas, elephantis n
 330. elevatio, elevationis n
 331. elevo, elevare, elevavi, elevatus v
 332. eleyson, undeclined v
 333. Eli interj
 334. elicio, elicere, elicui, elicitus v
 335. elido, elidere, elisi, elisus v
 336. eligibilis, eligibile, eligibilior adj
 337. eligo, eligere, elegi, electus v
 338. elimate adv
 339. eliminator, eliminatoris n
 340. elimino, eliminare, eliminavi, eliminatus v
 341. elimo, elimare, elimavi, elimatus v
 342. elingo, elingere, elinxi, elinctus v
 343. elinguis, elinguis, elingue adj
 344. eliquatorius, eliquatoria, eliquatorium adj
 345. eliquo, eliquare, eliquavi, eliquatus v
 346. elitismus, elitismi n
 347. elix, elicis n
 348. elixus, elixa, elixum adj
 349. elleborum, ellebori n
 350. elleborus, ellebori n
 351. ellipsois, ellipsoidis n
 352. ellipticus, elliptica, ellipticum adj
 353. elluor, elluari, elluatus v
 354. elocutio, elocutionis n
 355. elocutus, elocuta, elocutum adj
 356. elogium, elogii n
 357. Eloi interj
 358. elonginquo, elonginquare, elonginquavi, elonginquatus v
 359. elongo, elongare, elongavi, elongatus v
 360. elopsellops, elopsellopis n
 361. eloquens, eloquentis adj
 362. eloquenter, eloquentius, eloquentissime adv
 363. eloquentia, eloquentiae n
 364. eloquium, eloqui(i) n
 365. eloquor, eloqui, elocutus v
 366. eluceo, elucere, eluxi, - v
 367. elucesco, elucescere, -, - v
 368. elucido, elucidare, elucidavi, elucidatus v
 369. eluctor, eluctari, eluctatus v
 370. elucubro, elucubrare, elucubravi, elucubratus v
 371. elucubror, elucubrari, elucubratus v
 372. eludo, eludere, elusi, elusus v
 373. elul, undeclined n
 374. elumbis, elumbis, elumbe adj
 375. eluo, eluere, elui, elutus v
 376. elutorius, elutoria, elutorium adj
 377. eluvies, eluviei n
 378. eluvio, eluvionis n
 379. elytrum, elytri n
 380. em interj
 381. emaculo, emaculare, emaculavi, emaculatus v
 382. emanatio, emanationis n
 383. emancipatio, emancipationis n
 384. emancipatus, emancipata, emancipatum adj
 385. emancipo, emancipare, emancipavi, emancipatus v
 386. emaneo, emanere, emansi, emansus v
 387. emano, emanare, emanavi, emanatus v
 388. emarceo, emarcere, emarcui, - v
 389. emarcesco, emarcescere, emarcui, - v
 390. emax, (gen.), emacis adj
 391. embamma, embammatis n
 392. emblem, emblematis n
 393. emblema, emblematis n
 394. emblema, emblematis n
 395. emblematicus, emblematica, emblematicum adj
 396. emboliaria, emboliariae n
 397. embolismus, embolismi n
 398. embolium, embolii n
 399. embolum, emboli n
 400. embolus, emboli n
 401. embryo, embryonis n
 402. embryotomia, embryotomiae n
 403. embryulcia, embryulciae n
 404. embryulcus, embryulci n
 405. emendatio, emendationis n
 406. emendico, emendicare, emendicavi, emendicatus v
 407. emendo, emendare, emendavi, emendatus v
 408. ementior, ementiri, ementitus v
 409. emercor, emercari, emercatus v
 410. emereo, emerere, emerui, emeritus v
 411. emereor, emereri, emeritus v
 412. emergo, emergere, emersi, emersus v
 413. emerita, emeritae n
 414. emeritum, emeriti n
 415. emeritus, emerita, emeritum adj
 416. emeritus, emeriti n
 417. emetior, emetiri, emensus v
 418. emico, emicare, emicui, emicatus v
 419. emico, emicare, emicui, emicatus v
 420. emigro, emigrare, emigravi, emigratus v
 421. eminens, eminentis adj
 422. eminenter, eminentius, eminentissime adv
 423. eminentia, eminentiae n
 424. eminentia, eminentiae n
 425. eminentissimus, eminentissima, eminentissimum adj
 426. emineo, eminere, eminui, - v
 427. eminulus, eminula, eminulum adj
 428. eminus adv
 429. emiror, emirari, emiratus v
 430. emissarium, emissari(i) n
 431. emissarium, emissarii n
 432. emissarius, emissari(i) n
 433. emissicius, emissicia, emissicium adj
 434. emissio, emissionis n
 435. emissio, emissionis n
 436. emissorium, emissorii n
 437. emissorius, emissoria, emissorium adj
 438. emistrum, emistri n
 439. emitto, emittere, emisi, emissus v
 440. Emmanuel, undeclined n
 441. emo, emere, additional, forms v
 442. emo, emere, emi, emptus v
 443. emoderor, emoderari, emoderatus v
 444. emodulor, emodulari, emodulatus v
 445. emolior, emoliri, emolitus v
 446. emollio, emollire, emollivi, emollitus v
 447. emolumentum, emolumenti n
 448. emoneo, emonere, emonui, emonitus v
 449. emorior, emori, emortuus v
 450. emortualis, emortualis, emortuale adj
 451. emoveo, emovere, emovi, emotus v
 452. empathia, empathiae n
 453. emphasis, emphasos/is n
 454. emphatice adv
 455. emphaticus, emphatica, emphaticum adj
 456. emphyteusis, emphyteuseos/is n
 457. emphyteuta, emphyteutae n
 458. emphyteuta, emphyteutae n
 459. emphyteuticus, emphyteutica, emphyteuticum adj
 460. emphyteutis, emphyteutos/is n
 461. empiricus, empirica, empiricum adj
 462. empiricus, empirici n
 463. empirismus, empirismi n
 464. emplastra, emplastrae n
 465. emplastro, emplastrare, emplastravi, emplastratus v
 466. emplastrum, emplastri n
 467. emporeticus, emporetica, emporeticum adj
 468. emporium, empori(i) n
 469. empticius, empticia, empticium adj
 470. emptio, emptionis n
 471. emptor, emptoris n
 472. empyreus, empyrea, empyreum adj
 473. empyrius, empyria, empyrium adj
 474. emulsio, emulsionis n
 475. emuncte adv
 476. emunctio, emunctionis n
 477. emunctorium, emunctorii n
 478. emundatio, emundationis n
 479. emundo, emundare, emundavi, emundatus v
 480. emungo, emungere, emunxi, emunctus v
 481. emunio, emunire, emunivi, emunitus v
 482. en interj
 483. enarmonicon, enarmonici n
 484. enarmonicus, enarmonica, enarmonicum adj
 485. enarmonion, enarmonii n
 486. enarmonius, enarmonia, enarmonium adj
 487. enarrabilis, enarrabilis, enarrabile adj
 488. enarratio, enarrationis n
 489. enarratio, enarrationis n
 490. enarro, enarrare, enarravi, enarratus v
 491. enascor, enascari, enatus v
 492. enato, enatare, enatavi, enatatus v
 493. enavigo, enavigare, enavigavi, enavigatus v
 494. encaenio, encaeniare, encaeniavi, encaeniatus v
 495. encaenium adv
 496. encaenium, encaenii n
 497. Encaenium, Encaenii n
 498. Encenium, Encenii n
 499. encephalitis, encephalitidis n
 500. encephalopathia, encephalopathiae n
 501. enchiridion, enchiridii n
 502. encolpismus, encolpismi n
 503. encolpium, encolpii n
 504. encomboma, encombomatis n
 505. encyclicus, encyclica, encyclicum adj
 506. encyclopaedia, encyclopaediae n
 507. endivia, endiviae n
 508. endromis, endromidis n
 509. eneco, enecare, enecavi, enecatus v
 510. eneco, enecare, enecui, enectus v
 511. enema, enematis n
 512. energia, energiae n
 513. energumenus, energumena, energumenum adj
 514. enervis, enervis, enerve adj
 515. enerviter adv
 516. enervo, enervare, enervavi, enervatus v
 517. enervus, enerva, enervum adj
 518. enharmonicon, enharmonici n
 519. enharmonicos, enharmonici n
 520. enharmonicus, enharmonica, enharmonicum adj
 521. enharmonios, enharmonii n
 522. enharmonius, enharmonia, enharmonium adj
 523. enhydris, enhydridis n
 524. enico, enicare, enicavi, enicatus v
 525. enico, enicare, enicui, enictus v
 526. enigma, enigmatis n
 527. enim conj
 528. enimvero conj
 529. eniteo, enitere, enitui, - v
 530. enitesco, enitescere, enitui, - v
 531. enitor, eniti, enisus v
 532. enitor, eniti, enixus v
 533. enixe, enixius, enixissime adv
 534. eno, enare, enavi, enatus v
 535. enodate, enodatius, enodatissime adv
 536. enodatio, enodationis n
 537. enodis, enodis, enode adj
 538. enodo, enodare, enodavi, enodatus v
 539. enormis, enormis, enorme adj
 540. enormiter adv
 541. ens, entis n
 542. ensicula, ensiculae n
 543. ensifer, ensifera, ensiferum adj
 544. ensiger, ensigera, ensigerum adj
 545. ensis, ensis n
 546. entheca, enthecae n
 547. enthusiasmus, enthusiasmi n
 548. enthusiasticus, enthusiastica, enthusiasticum adj
 549. enthymema, enthymematis n
 550. entitas, entitatis n
 551. entitas, entitatis n
 552. entitativus, entitativa, entitativum adj
 553. entomologia, entomologiae n
 554. entomologus, entomologi n
 555. enubilo, enubilare, enubilavi, enubilatus v
 556. enubo, enubere, enupsi, enuptus v
 557. enucleatio, enucleationis n
 558. enucleatus, enucleata, enucleatum adj
 559. enucleo, enucleare, enucleavi, enucleatus v
 560. enumeratio, enumerationis n
 561. enumero, enumerare, enumeravi, enumeratus v
 562. enuntiabilis, enuntiabilis, enuntiabile adj
 563. enuntiatio, enuntiationis n
 564. enuntiatio, enuntiationis n
 565. enuntio, enuntiare, enuntiavi, enuntiatus v
 566. enuntio, enuntiare, enuntiavi, enuntiatus v
 567. enutrio, enutrire, enutrivi, enutritus v
 568. enzymum, enzymi n
 569. eo adv
 570. eo adv
 571. eo, eare, evi, etus v
 572. eo, ire, ivi(ii), itus v
 573. eodem v
 574. eodem adv
 575. Eosos, Eosi n
 576. Eous, Eoa, Eoum adj
 577. Eous, Eoi n
 578. eparchia, eparchiae n
 579. epastus, epasta, epastum adj
 580. ephebeum, ephebei n
 581. ephebia, ephebiae n
 582. ephebiceus, ephebicea, ephebiceum adj
 583. ephebus, ephebi n
 584. ephemeris, ephemeridis n
 585. Ephesius, Ephesia, Ephesium adj
 586. Ephesos, Ephesi n
 587. Ephesus, Ephesi n
 588. ephi, undeclined n
 589. ephippiatus, ephippiata, ephippiatum adj
 590. ephippium, ephippi(i) n
 591. ephod, undeclined n
 592. ephoebias, ephoebiae n
 593. ephoebus, ephoebi n
 594. ephorus, ephori n
 595. ephphatha, undeclined v
 596. ephpheta, undeclined v
 597. Ephratheus, Ephrathei n
 598. epibaticus, epibatica, epibaticum adj
 599. epichirema, epichirematis n
 600. epicinium, epicini(i) n
 601. epiclesis, epiclesis n
 602. epicopus, epicopa, epicopum adj
 603. epicrocus, epicroca, epicrocum adj
 604. Epicureus, Epicurea, Epicureum adj
 605. Epicureus, Epicurei n
 606. Epicurius, Epicuria, Epicurium adj
 607. Epicurius, Epicurii n
 608. epicus, epica, epicum adj
 609. epicyclus, epicycli n
 610. epidemia, epidemiae n
 611. epidicticus, epidictica, epidicticum adj
 612. epidipnis, epidipnidis n
 613. epigonation, epigonatii n
 614. epigramma, epigrammatis n
 615. epigramma, epigrammatos/is n
 616. epigrammatum, epigrammati n
 617. epigraphia, epigraphiae n
 618. epigraphicus, epigraphica, epigraphicum adj
 619. epigraphista, epigraphistae n
 620. epilempsia, epilempsiae n
 621. epilempsis, epilempsis n
 622. epilempticus, epilemptica, epilempticum adj
 623. epilepsia, epilepsiae n
 624. epilepticus, epileptica, epilepticum adj
 625. epilogus, epilogi n
 626. epimanikon, epimaniki n
 627. epimedion, epimedii n
 628. epimenium, epimenii n
 629. epinicion, epinicii n
 630. epinicium, epinicii n
 631. epinikion, epinikii n
 632. Epiphania, Epiphaniae n
 633. epiphonus, epiphoni n
 634. epiphora, epiphorae n
 635. epiredium, epiredii n
 636. episcopalis, episcopalis, episcopale adj
 637. episcopaliter adv
 638. episcopatus, episcopatus n
 639. episcopium, episcopii n
 640. episcopus, episcopi n
 641. episema, episematis n
 642. epistola, epistolae n
 643. epistolaris, epistolaris, epistolare adj
 644. Epistolarium, Epistolarii n
 645. epistolella, epistolellae n
 646. epistolium, epistolii n
 647. epistula, epistulae n
 648. epistularis, epistularis, epistulare adj
 649. epistylium, epistylii n
 650. epitaphium, epitaphii n
 651. epithalamium, epithalamii n
 652. epitheca, epithecae n
 653. epitheton, epitheti n
 654. epitoma, epitomae n
 655. epitome, epitomes n
 656. epitomo, epitomare, epitomavi, epitomatus v
 657. epitonium, epitonii n
 658. epitrachelion, epitrachelii n
 659. epitritos, epitriti n
 660. epitritos, epitritos, epitriton adj
 661. epitritus, epitrita, epitritum adj
 662. epitropous, epitropoi n
 663. epizootia, epizootiae n
 664. epogdoos, epogdoos, epogdoon adj
 665. epogdous, epogdoa, epogdoum adj
 666. epops, epopis n
 667. Eporedorix, Eporedorigis n
 668. epos, - n
 669. epoto, epotare, epotavi, epotatus v
 670. epoto, epotare, epotavi, epotus v
 671. epotus, epota, epotum adj
 672. eppheta, undeclined v
 673. eptheca, epthecae n
 674. epula, epulae n
 675. epulor, epulari, epulatus v
 676. epulum, epuli n
 677. eq., abb. n
 678. equa, equae n
 679. eques, equitis n
 680. eques, equitis n
 681. equester, equestris n
 682. equester, equestris, equestre adj
 683. equestr, (gen.), equestris adj
 684. equestre, equestris n
 685. equidem adv
 686. equile, equilis n
 687. equinus, equina, equinum adj
 688. equipollenter adv
 689. equiso, equisonis n
 690. equitatio, equitationis n
 691. equitatus, equitatus n
 692. equitatus, equitatus n
 693. equito, equitare, equitavi, equitatus v
 694. equivalenter adv
 695. equuleus, equulei n
 696. equus, equi n
 697. era, erae n
 698. eradico, eradicare, eradicavi, eradicatus v
 699. erado, eradere, erasi, erasus v
 700. ercisco, erciscere, -, - v
 701. erectio, erectionis n
 702. erectus, erecta adj
 703. eremita, eremitae n
 704. eremiticus, eremitica, eremiticum adj
 705. eremitis, (gen.), eremidis adj
 706. eremus, erema, eremum adj
 707. eremus, eremi n
 708. ereptio, ereptionis n
 709. erga prep
 710. ergastilus, ergastili n
 711. ergastulum, ergastuli n
 712. ergastulum, ergastuli n
 713. ergo adv
 714. erica, ericae n
 715. ericius, erici(i) n
 716. erigo, erigere, erexi, erectus v
 717. erilis, erilis, erile adj
 718. erinaceus, erinacei n
 719. erinacius, erinacii n
 720. eripio, eripere, eripui, ereptus v
 721. eris, eris n
 722. erithacus, erithaci n
 723. ermellineus, ermellinea, ermellineum adj
 724. ero, eronis n
 725. erodio, erodionis n
 726. erogatio, erogationis n
 727. erogo, erogare, erogavi, erogatus v
 728. eroticus, erotica, eroticum adj
 729. errabundus, errabunda, errabundum adj
 730. erraticus, erratica, erraticum adj
 731. erratum, errati n
 732. erraum, errai n
 733. erro, errare, erravi, erratus v
 734. erro, erronis n
 735. erronee adv
 736. erroneus, erronea, erroneum adj
 737. error, erroris n
 738. erubesco, erubescere, erubui, - v
 739. eruca, erucae n
 740. eructo, eructare, eructavi, eructatus v
 741. eructuo, eructuare, -, - v
 742. erudero, eruderare, -, eruderatus v
 743. erudio, erudire, erudivi, eruditus v
 744. eruditio, eruditionis n
 745. eruditus, erudita, eruditum adj
 746. erugo, erugare, erugavi, erugatus v
 747. erugo, erugere, -, eructus v
 748. erumpnus, erumpna, erumpnum adj
 749. erumpo, erumpere, erupi, eruptus v
 750. erumpo, erumpere, erupi, eruptus v
 751. erungion, erungii n
 752. erungium, erungi(i) n
 753. eruo, eruere, erui, erutus v
 754. eruptio, eruptionis n
 755. erus, eri n
 756. erutor, erutoris n
 757. ervilia, erviliae n
 758. ervum, ervi n
 759. erynge, erynges n
 760. eryngion, eryngii n
 761. eryngium, eryngi(i) n
 762. erysimon, erysimi n
 763. erysimum, erysimi n
 764. erysisceptrum, erysisceptri n
 765. erythinus, erythini n
 766. esca, escae n
 767. escarius, escaria, escarium adj
 768. escendo, escendere, escendi, escensus v
 769. eschaeta, eschaetae n
 770. eschatologia, eschatologiae n
 771. eschatologicus, eschatologica, eschatologicum adj
 772. esculentus, esculenta, esculentum adj
 773. Esdras, undeclined n
 774. esecutio, esecutionis n
 775. esicia, esiciae n
 776. esotericismus, esotericismi n
 777. esotericus, esoterica, esotericum adj
 778. esperantista, esperantistae n
 779. essedarius, essedari(i) n
 780. essedarius, essedaria, essedarium adj
 781. essedum, essedi n
 782. essendio, essendire, -, - v
 783. essendum, essendi n
 784. essentia, essentiae n
 785. essential, essentialis n
 786. essentialis, essentialis, essentiale adj
 787. essentialiter adv
 788. essentificatio, essentificationis n
 789. essentifico, essentificare, essentificavi, essentificatus v
 790. essentio, essentire, essensi, essensus v
 791. essoniator, essoniatoris n
 792. essonio, essoniare, essoniavi, essoniatus v
 793. essonium, essonii n
 794. essuriens, (gen.), essurientis adj
 795. essuriens, essurientis n
 796. essurienter adv
 797. Esther, undeclined n
 798. estimatio, estimationis n
 799. estimo, estimare, estimavi, estimatus v
 800. estoverium, estoverii n
 801. estuans, (gen.), estuantis adj
 802. estuanter adv
 803. esuriens, (gen.), esurientis adj
 804. esuriens, esurientis n
 805. esurienter adv
 806. esuries, esuriei n
 807. esurio, esurionis n
 808. esurio, esurire, esurivi, esuritus v
 809. esuritio, esuritionis n
 810. esuritor, esuritoris n
 811. esus, esus n
 812. et conj
 813. etas, etatis n
 814. etc., abb. n
 815. etenim conj
 816. eternus, eterna adj
 817. etesia, etesiae n
 818. etheca, ethecae n
 819. ethica, ethicae n
 820. ethice, ethices n
 821. ethicum, ethici n
 822. ethicus, ethica, ethicum adj
 823. ethnicus, ethnica, ethnicum adj
 824. ethnicus, ethnici n
 825. ethnographia, ethnographiae n
 826. ethnographicus, ethnographica, ethnographicum adj
 827. ethnologia, ethnologiae n
 828. ethnologicus, ethnologica, ethnologicum adj
 829. ethnologus, ethnologi n
 830. ethologia, ethologiae n
 831. ethologicus, ethologica, ethologicum adj
 832. ethologus, ethologi n
 833. etiam conj
 834. etiam conj
 835. etiamnum adv
 836. etiamnunc adv
 837. etiamsi conj
 838. etiamtum conj
 839. etsi conj
 840. etymologia, etymologiae n
 841. eu interj
 842. eucharis, eucharis, euchare adj
 843. eucharistia, eucharistiae n
 844. eucharistial, eucharistialis n
 845. eucharistialus, eucharistiala, eucharistialum adj
 846. eucharisticon, eucharistici n
 847. eucharisticus, eucharistica, eucharisticum adj
 848. eucharistium, eucharistii n
 849. euchelaion, euchelaii n
 850. euchologion, euchologii n
 851. eugae interj
 852. euge interj
 853. eugeneus, eugenea, eugeneum adj
 854. eugenicus, eugenica, eugenicum adj
 855. eugepae interj
 856. euhans, (gen.), euhantis adj
 857. Euhios, Euhii n
 858. Euhius, Euhii n
 859. euhoe interj
 860. eukaristia, eukaristiae n
 861. eulogia, eulogiae n
 862. Euminis, Eumenidos/is n
 863. eundem n
 864. eunuchus, eunuchi n
 865. euoeeuhoe interj
 866. euphonia, euphoniae n
 867. euphonus, euphona, euphonum adj
 868. euphoria, euphoriae n
 869. Euphrates, Euphratis n
 870. euresilogus, euresilogi n
 871. euripus, euripi n
 872. eurisilogus, eurisilogi n
 873. euro, euphonis n
 874. euroaquilo, euroaquilonis n
 875. eurocrata, eurocratae n
 876. euronotus, euronoti n
 877. euronummus, euronummi n
 878. euronus, euroni n
 879. Europa, Europae n
 880. eurous, euroa, euroum adj
 881. eurus, euri n
 882. Eusebius, Eusebi n
 883. euthanasia, euthanasiae n
 884. eutyches, (gen.), eutychetis adj
 885. euus, euus n
 886. Eva, Evae n
 887. evacuo, evacuare, evacuavi, evacuatus v
 888. evado, evadere, evasi, evasus v
 889. evagino, evaginare, evaginavi, evaginatus v
 890. evagor, evagari, evagatus v
 891. evalesco, evalescere, evalui, - v
 892. evanesco, evanescere, evanui, - v
 893. evangeliarum, evangeliari n
 894. evangelicus, evangelica, evangelicum adj
 895. evangelista, evangelistae n
 896. evangelistarium, evangelistarii n
 897. Evangelium, Evangeli(i) n
 898. evangelium, evangelii n
 899. evangelizatio, evangelizationis n
 900. evangelizator, evangelizatoris n
 901. evangelizo, evangelizare, evangelizavi, evangelizatus v
 902. evanidus, evanida, evanidum adj
 903. evanno, evannere, -, - v
 904. evans, (gen.), evantis adj
 905. evanuo, evanuere, -, - v
 906. evaporatio, evaporationis n
 907. evasio, evasionis n
 908. evasto, evastare, evastavi, evastatus v
 909. evectio, evectionis n
 910. eveho, evehere, evexi, evectus v
 911. evello, evellere, evelli, evulsus v
 912. evenio, evenire, eveni, eventus v
 913. evenit, evenire, evenit, eventus v
 914. eventilatus, eventilata, eventilatum adj
 915. eventilo, eventilare, eventilavi, eventilatus v
 916. eventum, eventi n
 917. eventus, eventus n
 918. everbero, everberare, everberavi, everberatus v
 919. everriculum, everriculi n
 920. everro, everrere, everri, eversus v
 921. eversio, eversionis n
 922. eversor, eversoris n
 923. everto, evertere, everti, eversus v
 924. evestigatus, evestigata, evestigatum adj
 925. evictio, evictionis n
 926. evidens, (gen.), evidentis adj
 927. evidenter, evidentius, evidentissime adv
 928. evidentia, evidentiae n
 929. evigilatio, evigilationis n
 930. evigilo, evigilare, evigilavi, evigilatus v
 931. evilesco, evilescere, evilui, - v
 932. evincio, evincere, evinxi, evinctus v
 933. evinco, evincere, evici, evictus v
 934. eviratus, evirata, eviratum adj
 935. eviro, evirare, eviravi, eviratus v
 936. eviscero, eviscerare, -, evisceratus v
 937. evitabilis, evitabilis, evitabile adj
 938. evitandus, evitanda, evitandum adj
 939. evito, evitare, evitavi, evitatus v
 940. evocatio, evocationis n
 941. evocator, evocatoris n
 942. evocatus, evocati n
 943. evoco, evocare, evocavi, evocatus v
 944. evolo, evolare, evolavi, evolatus v
 945. evolutio, evolutionis n
 946. evolutivus, evolutiva, evolutivum adj
 947. evolvo, evolvere, evolvi, evolutus v
 948. evomo, evomere, evomui, evomitus v
 949. evovae, undeclined n
 950. evulgatio, evulgationis n
 951. evulgo, evulgare, evulgavi, evulgatus v
 952. evulsio, evulsionis n
 953. ex prep
 954. exacerbatio, exacerbationis n
 955. exacerbesco, exacerbescere, -, - v
 956. exacerbo, exacerbare, exacerbavi, exacerbatus v
 957. exactio, exactionis n
 958. exactio, exactionis n
 959. exactitudo, exactitudinis n
 960. exactor, exactoris n
 961. exactus, exacta, exactum adj
 962. exacuo, exacuere, exacui, exacutus v
 963. exacutio, exacutionis n
 964. exacutus, exacuta, exacutum adj
 965. exadversum adv
 966. exadversus adv
 967. exaedifico, exaedificare, exaedificavi, exaedificatus v
 968. exaequo, exaequare, exaequavi, exaequatus v
 969. exaestuo, exaestuare, exaestuavi, exaestuatus v
 970. exaggero, exaggerare, exaggeravi, exaggeratus v
 971. exagito, exagitare, exagitavi, exagitatus v
 972. exaltatio, exaltationis n
 973. exalto, exaltare, exaltavi, exaltatus v
 974. examen, examinis n
 975. examen, examinis n
 976. examinator, examinatoris n
 977. examinatus, examinata, examinatum adj
 978. examino, examinare, examinavi, examinatus v
 979. examussim adv
 980. exanimalis, exanimalis, exanimale adj
 981. exanimis, exanimis, exanime adj
 982. exanimo, exanimare, exanimavi, exanimatus v
 983. exanimus, exanima, exanimum adj
 984. exanthema, exanthematos/is n
 985. exantlo, exantlare, exantlavi, exantlatus v
 986. exaperio, exaperire, exaperui, exapertus v
 987. exarchia, exarchiae n
 988. exarchus, exarchi n
 989. exardesco, exardescere, exarsi, exarsus v
 990. exardo, exardere, exarsi, exarsus v
 991. exaresco, exarescere, exarui, - v
 992. exarmo, exarmare, exarmavi, exarmatus v
 993. exarmo, exarmare, exarmavi, exarmatus v
 994. exaro, exarare, exaravi, exaratus v
 995. exasperatio, exasperationis n
 996. exasperator, exasperatoris n
 997. exasperatrix, exasperatricis n
 998. exaspero, exasperare, exasperavi, exasperatus v
 999. exatio, exatiare, exatiavi, exatiatus v
 1000. exauctoro, exauctorare, exauctoravi, exauctoratus v
 1001. exaudibilis, exaudibilis, exaudibile adj
 1002. exaudiens, exaudientis adj
 1003. exaudio, exaudire, exaudivi, exauditus v
 1004. exauditio, exauditionis n
 1005. exauditor, exauditoris n
 1006. exauguratio, exaugurationis n
 1007. excaeco, excaecare, excaecavi, excaecatus v
 1008. excalceatus, excalceata, excalceatum adj
 1009. excalceo, excalceare, excalceavi, excalceatus v
 1010. excalceor, excalceari, excalceatus v
 1011. excalcio, excalciare, excalciavi, excalciatus v
 1012. excalfactorius, excalfactoria, excalfactorium adj
 1013. excambium, excambii n
 1014. excandescentia, excandescentiae n
 1015. excandesco, excandescere, excandui, - v
 1016. excardinatio, excardinationis n
 1017. excardino, excardinare, excardinavi, excardinatus v
 1018. excarnifico, excarnificare, excarnificavi, excarnificatus v
 1019. excarpus, excarpi n
 1020. excavo, excavare, excavavi, excavatus v
 1021. excedo, excedere, excessi, excessus v
 1022. excellens, excellentis adj
 1023. excellenter adv
 1024. excellentia, excellentiae n
 1025. excello, excellere, -, excelsus v
 1026. excelsa, excelsae n
 1027. excelse, excelsius, excelsissime adv
 1028. excelsitas, excelsitatis n
 1029. excelsum, excelsi n
 1030. excelsum, excelsi n
 1031. excelsus, excelsa adj
 1032. excelsus, excelsa, excelsum adj
 1033. excentricitas, excentricitatis n
 1034. excentricus, excentrici n
 1035. exceptio, exceptionis n
 1036. exceptionalis, exceptionalis, exceptionale adj
 1037. excepto, exceptare, exceptavi, exceptatus v
 1038. exceptorium, exceptorii n
 1039. exceptus, excepta, exceptum adj
 1040. excerebro, excerebrare, excerebravi, excerebratus v
 1041. excerpo, excerpere, excerpsi, excerptus v
 1042. excerptio, excerptionis n
 1043. excerptum, excerpti n
 1044. excessivus, excessiva, excessivum adj
 1045. excessus, excessus n
 1046. excetra, excetrae n
 1047. excidium, excidi(i) n
 1048. excido, excidere, excidi, - v
 1049. excido, excidere, excidi, excisus v
 1050. excieo, exciere, -, - v
 1051. excindo, excindere, excidi, excissus v
 1052. excio, excire, excivi, excitus v
 1053. excipio, excipere, excepi, exceptus v
 1054. excipulum, excipuli n
 1055. excisus, excisus n
 1056. excito, excitare, excitavi, excitatus v
 1057. excitor, excitoris n
 1058. exclamatio, exclamationis n
 1059. exclamo, exclamare, exclamavi, exclamatus v
 1060. exclaustratio, exclaustrationis n
 1061. exclaustratus, exclaustrata, exclaustratum adj
 1062. excludo, excludere, exclusi, exclusus v
 1063. exclusa, exclusae n
 1064. exclusio, exclusionis n
 1065. exclusive adv
 1066. exclusivus, exclusiva, exclusivum adj
 1067. excogitatio, excogitationis n
 1068. excogito, excogitare, excogitavi, excogitatus v
 1069. excolo, excolere, excolui, excultus v
 1070. excommunicatio, excommunicationis n
 1071. excommunico, excommunicare, excommunicavi, excommunicatus v
 1072. excoquo, excoquere, excoxi, excoctus v
 1073. excorio, excoriare, excoriavi, excoriatus v
 1074. excors, (gen.), excordis adj
 1075. excrementum, excrementi n
 1076. excresco, excrescere, excrevi, excretus v
 1077. excrucio, excruciare, excruciavi, excruciatus v
 1078. excubia, excubiae n
 1079. excubitor, excubitoris n
 1080. excubo, excubare, excubui, excubitus v
 1081. excudo, excudere, excudi, excusus v
 1082. exculco, exculcare, exculcavi, exculcatus v
 1083. exculpo, exculpere, exculpsi, exculptus v
 1084. excuratus, excurata, excuratum adj
 1085. excurro, excurrere, excucurri, excursus v
 1086. excurro, excurrere, excurri, excursus v
 1087. excursatio, excursationis n
 1088. excursio, excursionis n
 1089. excursus, excursus n
 1090. excusabilis, excusabilis, excusabile adj
 1091. excusamentum, excusamenti n
 1092. excusatio, excusationis n
 1093. excuso, excusare, excusavi, excusatus v
 1094. excussio, excussionis n
 1095. excusso, excussare, excussavi, excussatus v
 1096. excussus, excussa, excussum adj
 1097. excutio, excutere, excussi, excussus v
 1098. execo, execare, execui, exectus v
 1099. execrabilis, execrabilis, execrabile adj
 1100. execramentum, execramenti n
 1101. execratio, execrationis n
 1102. execribilis, execribile, execribilior adj
 1103. execror, execrari, execratus v
 1104. executio, executionis n
 1105. executo, executere, execui, executus v
 1106. executo, executere, execui, executus v
 1107. executor, executoris n
 1108. executorius, executoria, executorium adj
 1109. executrix, executricis n
 1110. exedo, exedere, exedi, exesus v
 1111. exedo, exesse, -, - v
 1112. exedra, exedrae n
 1113. exeges, exegesis n
 1114. exegeta, exegetae n
 1115. exemplabilis, exemplabilis, exemplabile adj
 1116. exemplar, exemplaris n
 1117. exemplare, exemplaris n
 1118. exemplaris, exemplaris n
 1119. exemplaris, exemplaris, exemplare adj
 1120. exemplaritas, exemplaritatis n
 1121. exemplator, exemplatoris n
 1122. exemplo, exemplare, exemplavi, exemplatus v
 1123. exemplum, exempli n
 1124. exemplum, exempli n
 1125. exempoator, exempoatoris n
 1126. exemptio, exemptionis n
 1127. exemptus, exempta, exemptum adj
 1128. exemptus, exemptus n
 1129. exenium adv
 1130. exentero, exenterare, exenteravi, exenteratus v
 1131. exeo, exire, exivi(ii), exitus v
 1132. exeo, exire, exivi(ii), exitus v
 1133. exequia, exequiae n
 1134. exequiale, exequialis n
 1135. exequialis, exequialis, exequiale adj
 1136. exequior, exequiari, exequiatus v
 1137. exequor, exequi, executus v
 1138. exequor, exequi, executus v
 1139. exercens, exercentis n
 1140. exerceo, exercere, exercui, exercitus v
 1141. exercitatio, exercitationis n
 1142. exercitatus, exercitata adj
 1143. exercitium, exercitii n
 1144. exercito, exercitare, exercitavi, exercitatus v
 1145. exercitor, exercitoris n
 1146. exercitorius, exercitoria, exercitorium adj
 1147. exercitrix, (gen.), exercitricis adj
 1148. exercitualis, exercitualis, exercituale adj
 1149. exercitus, exercitus n
 1150. exero, exerere, exerui, exertus v
 1151. exerro, exerrare, exerravi, exerratus v
 1152. exerto, exertare, exertavi, exertatus v
 1153. exfornicatus, exfornicata, exfornicatum adj
 1154. exfugio, exfugere, exfugi, exfugitus v
 1155. exhalo, exhalare, exhalavi, exhalatus v
 1156. exhaurio, exhaurire, exhausi, exhaustus v
 1157. exhaustus, exhausta, exhaustum adj
 1158. exhedra, exhedrae n
 1159. exheredatio, exheredationis n
 1160. exheredito, exhereditare, exhereditavi, exhereditatus v
 1161. exheredo, exheredare, exheredavi, exheredatus v
 1162. exheres, (gen.), exheredis adj
 1163. exhibeo, exhibere, exhibui, exhibitus v
 1164. exhibitio, exhibitionis n
 1165. exhibitorius, exhibitoria, exhibitorium adj
 1166. exhilaro, exhilarare, exhilaravi, exhilaratus v
 1167. exhonoratio, exhonorationis n
 1168. exhonoro, exhonorare, exhonoravi, exhonoratus v
 1169. exhorreo, exhorrere, exhorrui, - v
 1170. exhorresco, exhorrescere, exhorrui, - v
 1171. exhortatio, exhortationis n
 1172. exhortativus, exhortativa, exhortativum adj
 1173. exhorto, exhortare, exhortavi, exhortatus v
 1174. exhortor, exhortari, exhortatus v
 1175. exicco, exiccare, exiccavi, exiccatus v
 1176. exico, exicare, exicui, exictus v
 1177. exide adv
 1178. exigentia, exigentiae n
 1179. exigo, exigere, exegi, exactus v
 1180. exiguitas, exiguitatis n
 1181. exiguus, exigua, exiguum adj
 1182. exilio, exilire, exilivi, - v
 1183. exilio, exilire, exilui, - v
 1184. exilis, exile, exilior adj
 1185. exilitas, exilitatis n
 1186. exiliter adv
 1187. exilium, exili(i) n
 1188. exim adv
 1189. eximietas, eximietatis n
 1190. eximius, eximia, eximium adj
 1191. eximius, eximia, eximium adj
 1192. eximo, eximere, exemi, exemptus v
 1193. exin adv
 1194. exinanio, exinanire, exinanivi, exinanitus v
 1195. exinanitio, exinanitionis n
 1196. exinde adv
 1197. existentia, existentiae n
 1198. existentialis, existentialis, existentiale adj
 1199. existentialismus, existentialismi n
 1200. existimatio, existimationis n
 1201. existimator, existimatoris n
 1202. existimo, existimare, existimavi, existimatus v
 1203. existo, existere, existiti, existitus v
 1204. existumatio, existumationis n
 1205. existumator, existumatoris n
 1206. existumo, existumare, existumavi, existumatus v
 1207. exitabiliter adv
 1208. exitiabilis, exitiabilis, exitiabile adj
 1209. exitialis, exitialis, exitiale adj
 1210. exitiosus, exitiosa, exitiosum adj
 1211. exitium, exiti(i) n
 1212. exitus, exitus n
 1213. exlex, (gen.), exlegis adj
 1214. exoculo, exoculare, exoculavi, exoculatus v
 1215. Exodus, Exodus n
 1216. exolesco, exolescere, exolevi, exoletus v
 1217. exoletus, exoleti n
 1218. exolvo, exolvere, exolvi, exolutus v
 1219. exolvo, exolvere, exolvi, exolutus v
 1220. exomologesis, exomologesis n
 1221. exonero, exonerare, exoneravi, exoneratus v
 1222. exopto, exoptare, exoptavi, exoptatus v
 1223. exorabilis, exorabilis, exorabile adj
 1224. exoratio, exorationis n
 1225. exorbito, exorbitare, exorbitavi, exorbitatus v
 1226. exorcismus, exorcismi n
 1227. exorcista, exorcistae n
 1228. exorcistatus, exorcistatus n
 1229. exorcistus, exorcisti n
 1230. exorcizo, exorcizare, exorcizavi, exorcizatus v
 1231. exordior, exordiri, exorsus v
 1232. exordium, exordi(i) n
 1233. exorior, exoriri, exortus v
 1234. exornatio, exornationis n
 1235. exornatulus, exornatula, exornatulum adj
 1236. exornatus, exornata adj
 1237. exorno, exornare, exornavi, exornatus v
 1238. exoro, exorare, exoravi, exoratus v
 1239. exors, (gen.), exortis adj
 1240. exos, (gen.), exosis adj
 1241. exosculo, exosculare, exosculavi, exosculatus v
 1242. exosculor, exosculari, exosculatus v
 1243. exosso, exossare, exossavi, exossatus v
 1244. exostra, exostrae n
 1245. exosus, exosa, exosum adj
 1246. exotericus, exoterica, exotericum adj
 1247. exoticus, exotica, exoticum adj
 1248. expallesco, expallescere, expallui, - v
 1249. expallidus, expallida, expallidum adj
 1250. expalpo, expalpare, expalpavi, expalpatus v
 1251. expando, expandere, expandi, expansus v
 1252. expando, expandere, expandi, expassus v
 1253. expansio, expansionis n
 1254. expatior, expatiari, expatiatus v
 1255. expavesco, expavescere, expavi, - v
 1256. expectatio, expectationis n
 1257. expecto, expectare, expectavi, expectatus v
 1258. expectoro, expectorare, expectoravi, expectoratus v
 1259. expedio, expedire, expedivi, expeditus v
 1260. expeditio, expeditionis n
 1261. expeditus, expedita adj
 1262. expeditus, expediti n
 1263. expedius, expedia, expedium adj
 1264. expello, expellere, expuli, expulsus v
 1265. expendiendus, expendienda, expendiendum adj
 1266. expendo, expendere, expendi, expensus v
 1267. expensa, expensae n
 1268. expensio, expensionis n
 1269. expensum, expensi n
 1270. expensus, expensa, expensum adj
 1271. expergefacio, expergefacere, expergefeci, expergefactus v
 1272. expergefio, expergeferi, expergefactus v
 1273. expergiscor, expergisci, experrectus v
 1274. experiens, (gen.), experientis adj
 1275. experientia, experientiae n
 1276. experimentalis, experimentalis, experimentale adj
 1277. experimentum, experimenti n
 1278. experior, experiri, expertus v
 1279. expers, (gen.), expertis adj
 1280. experta, expertae n
 1281. expertus, experta, expertum adj
 1282. expertus, expertus n
 1283. expes, (gen.), - adj
 1284. expetesso, expetessere, -, - v
 1285. expeto, expetere, expeti, expetitus v
 1286. expeto, expetere, expetivi, expetitus v
 1287. expiatio, expiationis n
 1288. expiatorius, expiatoria, expiatorium adj
 1289. expilo, expilare, expilavi, expilatus v
 1290. expio, expiare, expiavi, expiatus v
 1291. expiro, expirare, expiravi, expiratus v
 1292. expiscor, expiscari, expiscatus v
 1293. explanatio, explanationis n
 1294. explanatio, explanationis n
 1295. explano, explanare, explanavi, explanatus v
 1296. explanto, explantare, explantavi, explantatus v
 1297. explaudo, explaudere, explausi, explausus v
 1298. explementum, explementi n
 1299. expleo, explere, explevi, expletus v
 1300. expletio, expletionis n
 1301. expletium, expletii n
 1302. expletivus, expletiva, expletivum adj
 1303. explicatio, explicationis n
 1304. explicatio, explicationis n
 1305. explicativus, explicativa, explicativum adj
 1306. explicite adv
 1307. explicitus, explicita adj
 1308. explico, explicare, explicavi, explicatus v
 1309. explico, explicare, explicui, explicitus v
 1310. explodeo, explodere, explodui, exploditus v
 1311. explodo, explodere, explosi, explosus v
 1312. exploratio, explorationis n
 1313. exploratior, exploratior, exploratius adj
 1314. explorator, exploratoris n
 1315. exploro, explorare, exploravi, exploratus v
 1316. explosio, explosionis n
 1317. explosivus, explosiva, explosivum adj
 1318. expolio, expoliare, expoliavi, expoliatus v
 1319. expolio, expolire, expolivi, expolitus v
 1320. expolitor, expolitoris n
 1321. exponens, exponentis n
 1322. exponentialis, exponentialis, exponentiale adj
 1323. expono, exponere, exposui, expositus v
 1324. exporrigo, exporrigere, exporrexi, exporrectus v
 1325. exportaticius, exportaticia, exportaticium adj
 1326. exportator, exportatoris n
 1327. exporto, exportare, exportavi, exportatus v
 1328. exposco, exposcere, expoposci, - v
 1329. expositio, expositionis n
 1330. expositio, expositionis n
 1331. expostulatio, expostulationis n
 1332. expostulo, expostulare, expostulavi, expostulatus v
 1333. expresse, expressius, expressissime adv
 1334. expressim adv
 1335. expressio, expressionis n
 1336. expressus, expressa adj
 1337. exprimo, exprimere, expressi, expressus v
 1338. exprobrabilis, exprobrabilis, exprobrabile adj
 1339. exprobratio, exprobrationis n
 1340. exprobro, exprobrare, exprobravi, exprobratus v
 1341. expromo, expromere, exprompsi, expromptus v
 1342. expropriatio, expropriationis n
 1343. expugnabilis, expugnabilis, expugnabile adj
 1344. expugnatio, expugnationis n
 1345. expugnator, expugnatoris n
 1346. expugnax, (gen.), expugnacis adj
 1347. expugno, expugnare, expugnavi, expugnatus v
 1348. expulsio, expulsionis n
 1349. expultrix, expultricis n
 1350. expuo, expuere, expui, exputus v
 1351. expurgatio, expurgationis n
 1352. expurgatus, expurgata, expurgatum adj
 1353. expurgo, expurgare, expurgavi, expurgatus v
 1354. expurigatio, expurigationis n
 1355. exquaesitio, exquaesitionis n
 1356. exquaesitor, exquaesitoris n
 1357. exquiro, exquirere, exquisivi, exquisitus v
 1358. exquisitio, exquisitionis n
 1359. exquisitor, exquisitoris n
 1360. exsanguis, exsanguis, exsangue adj
 1361. exsatio, exsatiare, exsatiavi, exsatiatus v
 1362. exsaturabilis, exsaturabilis, exsaturabile adj
 1363. exsaturatus, exsaturata, exsaturatum adj
 1364. exsaturo, exsaturare, exsaturavi, exsaturatus v
 1365. exscidium, exscidi(i) n
 1366. exscindo, exscindere, exscidi, exscissus v
 1367. exscreo, exscreare, exscreavi, exscreatus v
 1368. exscribo, exscribere, exscripsi, exscriptus v
 1369. exsculpo, exsculpere, exsculpsi, exsculptus v
 1370. exseco, exsecare, exsecui, exsectus v
 1371. exsecrabilis, exsecrabilis, exsecrabile adj
 1372. exsecramentum, exsecramenti n
 1373. exsecrandus, exsecranda, exsecrandum adj
 1374. exsecratio, exsecrationis n
 1375. exsecribilis, exsecribile, exsecribilior adj
 1376. exsecror, exsecrari, exsecratus v
 1377. exsectio, exsectionis n
 1378. exsecutio, exsecutionis n
 1379. exsecutivus, exsecutiva, exsecutivum adj
 1380. exsecuto, exsecutere, exsecui, exsecutus v
 1381. exsecuto, exsecutere, exsecui, exsecutus v
 1382. exsecutor, exsecutoris n
 1383. exsecutrix, exsecutricis n
 1384. exsequia, exsequiae n
 1385. exsequiale, exsequialis n
 1386. exsequialis, exsequialis, exsequiale adj
 1387. exsequior, exsequiari, exsequiatus v
 1388. exsequor, exsequi, exsecutus v
 1389. exsequor, exsequi, exsecutus v
 1390. exsero, exserere, exserui, exsertus v
 1391. exserto, exsertare, exsertavi, exsertatus v
 1392. exsicco, exsiccare, exsiccavi, exsiccatus v
 1393. exsico, exsicare, exsicui, exsictus v
 1394. exsilio, exsilire, exsilivi, - v
 1395. exsilio, exsilire, exsilui, - v
 1396. exsilium, exsili(i) n
 1397. exsistentia, exsistentiae n
 1398. exsistimatio, exsistimationis n
 1399. exsisto, exsistere, exstiti, - v
 1400. exsolvo, exsolvere, exsolvi, exsolutus v
 1401. exsolvo, exsolvere, exsolvi, exsolutus v
 1402. exsomnis, exsomnis, exsomne adj
 1403. exsors, (gen.), exsortis adj
 1404. exspatior, exspatiari, exspatiatus v
 1405. exspectatio, exspectationis n
 1406. exspecto, exspectare, exspectavi, exspectatus v
 1407. exspergo, exspergere, -, exspersus v
 1408. exspes adj
 1409. exspes, (gen.), - adj
 1410. exspiro, exspirare, exspiravi, exspiratus v
 1411. exsplendesco, exsplendescere, exsplendui, - v
 1412. exspolio, exspoliare, exspoliavi, exspoliatus v
 1413. exspuo, exspuere, exspui, exsputus v
 1414. exstasia, exstasiae n
 1415. exstasis, exstasis n
 1416. exstasis, exstasos/is n
 1417. exstaticus, exstatica, exstaticum adj
 1418. exsterno, exsternare, exsternavi, exsternatus v
 1419. exstimulo, exstimulare, exstimulavi, exstimulatus v
 1420. exstinctio, exstinctionis n
 1421. exstinctivus, exstinctiva, exstinctivum adj
 1422. exstinctor, exstinctoris n
 1423. exstinguo, exstinguere, exstinxi, exstinctus v
 1424. exstirpo, exstirpare, exstirpavi, exstirpatus v
 1425. exsto, exstare, -, - v
 1426. exstructio, exstructionis n
 1427. exstruo, exstruere, exstruxi, exstructus v
 1428. exsudo, exsudare, exsudavi, exsudatus v
 1429. exsuffatio, exsuffationis n
 1430. exsufflator, exsufflatoris n
 1431. exsufflo, exsufflare, exsufflavi, exsufflatus v
 1432. exsuflatora, exsuflatorae n
 1433. exsuflo, exsuflare, exsuflavi, exsuflatus v
 1434. exsul, exsulis n
 1435. exsulo, exsulare, exsulavi, exsulatus v
 1436. exsultabilis, exsultabilis, exsultabile adj
 1437. exsultatio, exsultationis n
 1438. exsultim adv
 1439. exsulto, exsultare, exsultavi, exsultatus v
 1440. exsuperabilis, exsuperabilis, exsuperabile adj
 1441. exsupero, exsuperare, exsuperavi, exsuperatus v
 1442. exsurdo, exsurdare, exsurdavi, exsurdatus v
 1443. exsurgo, exsurgere, exsurrexi, exsurrectus v
 1444. exsurgo, exsurgere, exsurrexi, exsurrectus v
 1445. exsurrectio, exsurrectionis n
 1446. exsuscito, exsuscitare, exsuscitavi, exsuscitatus v
 1447. extasia, extasiae n
 1448. extasis, extasis n
 1449. extasis, extasos/is n
 1450. extaticus, extatica, extaticum adj
 1451. extemplo adv
 1452. extemporalis, extemporalis, extemporale adj
 1453. extemporalitas, extemporalitatis n
 1454. extemporaliter adv
 1455. extendo, extendere, extendi, extensus v
 1456. extendo, extendere, extendi, extensus v
 1457. extendo, extendere, extendi, extentus v
 1458. extendo, extendere, extendi, extentus v
 1459. extensio, extensionis n
 1460. extensor, extensoris n
 1461. extensus, extensa, extensum adj
 1462. extensus, extensus n
 1463. extentero, extenterare, extenteravi, extenteratus v
 1464. extenuo, extenuare, extenuavi, extenuatus v
 1465. exter, extera adj
 1466. extera, exterae n
 1467. extergeo, extergere, extersi, extersus v
 1468. extergo, extergere, extersi, extersus v
 1469. exteritio, exteritionis v
 1470. exterius adv
 1471. exterminator, exterminatoris n
 1472. exterminium, exterminii n
 1473. extermino, exterminare, exterminavi, exterminatus v
 1474. externo, externare, externavi, externatus v
 1475. externus, externa, externum adj
 1476. exterreo, exterrere, exterrui, exterritus v
 1477. exterus, extera adj
 1478. exterus, exteri n
 1479. extimesco, extimescere, extimui, - v
 1480. extimulo, extimulare, extimulavi, extimulatus v
 1481. extimum, extimi n
 1482. extimus, extima, extimum adj
 1483. extinctio, extinctionis n
 1484. extinctio, extinctionis n
 1485. extinctorium, extinctorii n
 1486. extinguo, extinguere, extinxi, extinctus v
 1487. extispex, extispicis n
 1488. extispicio, extispicere, extipexi, - v
 1489. extispicum, extispici n
 1490. extispicus, extispici n
 1491. exto, extare, extiti, - v
 1492. extollentia, extollentiae n
 1493. extollo, extollere, -, - v
 1494. extorqueo, extorquere, extorsi, extortus v
 1495. extorris, extorris, extorre adj
 1496. extra adv
 1497. extra prep
 1498. extractio, extractionis n
 1499. extractum, extracti n
 1500. extraculum, extraculi n
 1501. extradiocesanus, extradiocesana, extradiocesanum adj
 1502. extraho, extrahere, extraxi, extractus v
 1503. extrajudicialis, extrajudicialis, extrajudiciale adj
 1504. extrajudicialiter adv
 1505. extramuranus, extramurana, extramuranum adj
 1506. extranea, extraneae n
 1507. extraneus, extranea, extraneum adj
 1508. extraneus, extranei n
 1509. extraordinarius, extraordinaria, extraordinarium adj
 1510. extrapolatio, extrapolationis n
 1511. extrarius, extraria, extrarium adj
 1512. extrasacramentalis, extrasacramentalis, extrasacramentale adj
 1513. extremismus, extremismi n
 1514. extremista, extremistae n
 1515. extremitas, extremitatis n
 1516. extremum, extremi n
 1517. extremus, extremi n
 1518. extrico, extricare, extricavi, extricatus v
 1519. extrinsecus adv
 1520. extrinsecus, extrinseca, extrinsecum adj
 1521. extritio, extritionis adj
 1522. extructio, extructionis n
 1523. extrudo, extrudere, extrusi, extrusus v
 1524. extruo, extruere, extruxi, extructus v
 1525. extum, exti n
 1526. extumum, extumi n
 1527. extumus, extuma, extumum adj
 1528. extundo, extundere, extudi, extusus v
 1529. exturbo, exturbare, exturbavi, exturbatus v
 1530. exubero, exuberare, exuberavi, exuberatus v
 1531. exudo, exudare, exudavi, exudatus v
 1532. exul, exulis n
 1533. exulceratio, exulcerationis n
 1534. exulo, exulare, exulavi, exulatus v
 1535. exultatio, exultationis n
 1536. exulto, exultare, exultavi, exultatus v
 1537. exululo, exululare, exululavi, exululatus v
 1538. exundo, exundare, exundavi, exundatus v
 1539. exuo, exuere, exui, exutus v
 1540. exuperabilis, exuperabilis, exuperabile adj
 1541. exupero, exuperare, exuperavi, exuperatus v
 1542. exurgeo, exurgere, exursi, - v
 1543. exurgo, exurgere, exurrexi, exurrectus v
 1544. exurgo, exurgere, exurrexi, exurrectus v
 1545. exuro, exurere, exussi, exustus v
 1546. exuvia, exuviae n
 1547. Ezechiel, Ezechielis n
 1548. Ezra, Ezrae n

Looking for something else?